Hóa đơn trong thùng hàng

Tất cả thùng hàng đều có đi kèm hóa đơn, bạn vui lòng kiểm tra kỹ ở các vị trí trên mặt thùng, trong thùng, hoặc dưới đáy thùng. Xin cảm ơn