Khi đơn hàng của bạn bắt đầu được giao hàng, phía hỗ trợ của Công ty chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách hàng kèm theo đường link.

Bấm vào đường link đó khách hàng sẽ biết được tình trạng hiện tại của đơn hàng và thời gian dự kiến đơn hàng sẽ đến nơi.

Thời gian giao hàng dự kiến [Link]