Bước 1:

Đăng nhập website theo đường link bacsi.com

Click vào ô tạo tài khoản


Bước 2:  Làm theo hướng dẫn sau


Đăng ký hoàn tất. Bạn có thể tiến hành đặt hàng.