I. ĐẠI CƯƠNG - Tên tiếng Anh của bệnh là SLEEP APNEA SYNDROME: SAS - Rối loạn hô hấp khi ngủ rất thường gặp. - Hội chứng ngưng thở lúc ngủ (Sleep Apnes Syndrome: SAS) đã được nghiên cứu trong 30 năm qua.