Chân thành xin lỗi bạn vì xảy ra việc ngoài ý muốn!

Đơn hàng của bạn có thể đến trễ hơn dự kiến vào mùa cao điểm, mưa bão hoặc một yếu tố khách quan nào khác. Bạn vui lòng kiên nhẫn đợi thêm một vài ngày để đơn hàng được giao đến nơi.

Nếu có thắc mắc nào khác, vui lòng nhấn vào "Chat với chúng tôi" đề gặp nhân viên hỗ trợ trực tiếp. Hoặc liên hệ qua số điện thoại:  0966050306